Fundusze Europejskie

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Szewera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu:

„Produkcja nowego agregatu uprawowo nawozowo siewnego przystosowanego do uproszczonej techniki siewu oraz promocja proekologicznego rolnictwa”. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwinięcie w makroregionie działalności biznesowej w oparciu o

innowacyjny wyrób, przygotowany w ramach poddziałania 1.1.1 POPW.

Efekt realizacji projektu:

Konsekwencją realizacji projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacji produktowej, w postaci agregatu uprawowo nawozowo siewnego.

Wartość projektu to: 1 106194.00 PLN

Wkład EFRR: 799935.00 PLN